Rezerwaty przyrody

W Nadleśnictwie Opoczno znajdują się dwa rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie gmin Białaczów i Żarnów.

Parki krajobrazowe

W północnej części Nadleśnictwa Opoczno znajduję się fragment Spalskiego Parku Krajobrazowego

Obszary chronionego krajobrazu

Piękny krajobraz z rzeką Pilicą w tle

Obszary Natura 2000

Obszary naturowe chronią cenne siedliska i obszary występowania rzadkich gatunków ptaków

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi nazywamy obszary zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej