Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Na gruntach Nadleśnictwa Opoczno znajduje się jeden jeden pomnik przyrody.

Jest  to świerk pospolity w oddz. 80 o Obrębu Brudzewice, w leśnictwie Dęba W tym miejscu jest zagospodarowana polana przez harcerzy z zastępu „Trolle" z Opoczna, którzy przy pomniku przyrody wyznaczyli sobie miejsce spotkań. Dbają o porządek wokół, jak również informują o stanie zdrowotnym świerka.

Od niedawana świerk jest atrakcją nowej ścieżki edukacyjnej. Na trasie znajduje się infrastruktura która pozwoliła zwiększyć atrakcyjność krajobrazową szlaku w postaci kładek,stopni i wiaty przy której można odpocząć i spożyć posiłek po wędrówce.