Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

W północnej części Nadleśnictwa Opoczno znajduję się fragment Spalskiego Parku Krajobrazowego

Północną część obszaru nadleśnictwa obejmuje Spalski Park Krajobrazowy utworzony Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego nr 4/95 z dn. 5 października 1995 r. Obecnie funkcjonowanie parku reguluje Rozporządzenie Nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Razem z Przedborskim P.K i Sulejowskim P.K. tworzy Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
Park, położony w stosunkowo mało urozmaiconej przestrzeni przyrodniczej regionu centralnej Polski, wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Osią parku jest rzeka Pilica decydująca o całokształcie procesów przyrodniczych. Wzdłuż jej brzegów zachowały się pozostałości rozległej niegdyś Puszczy Pilickiej – obecnie w formie porozrywanych kompleksów leśnych.
Powierzchnia parku wynosi 12 875 ha. W granicach nadleśnictwa znajduje się południowa część parku. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 1478,72 ha parku.