Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytkami ekologicznymi nazywamy obszary zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Opoczno zostały ustanowione Rozporządzeniem Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2001 r. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 29 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 23,41 ha. W obrębie Brudzewice znajduje się 16 użytków ekologicznych o powierzchni 19,71 ha, a w obrębie Opoczno 13 użytków o powierzchni 3,70 ha.
Większość użytków ekologicznych są to cenne przyrodniczo ekosystemy bagienne, wodno-błotne i zarastające oczka wodne. Rzadziej są to inne powierzchnie nieleśne: łąki, pastwiska, a także grunty zaliczone do lasów. Mają one za zadanie zwiększanie i zabezpieczanie zróżnicowania biologicznego, gatunkowego i siedliskowego obszaru nadleśnictwa, poprzez ochronę jego fragmentów.