Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Piękny krajobraz z rzeką Pilicą w tle

Na terenie Nadleśnictwa Opoczno położony jest Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego OCHK. (zmiana Uchwała nr XXII/407/12 z dnia 27.03.2012 oraz Uchwała nr XXVII/512/12 z dnia 28.08.2012 Sejmiku Województwa Łodzkiego). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 43 790 ha a na gruntach nadleśnictwa znajduje się 1790,89 ha tego obszaru. Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych dla możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.