PROGRAM "ZANOCUJ W LESIE"

Od 1 maja można legalnie zanocować w lesie

Nadleśnictwo Opoczno przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.
 
To niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników obcowania z przyrodą. Program skierowany jest nie tylko do społeczności zainteresowanych bushcraftem i survivalem, ale dla każdego z nas, kto chce spędzić noc w lesie.
 
Wyznaczona przez Nadleśnictwo Opoczno strefa, to obszar blisko 1800 hektarów. Lokalizacja obszarów znajduję się poniżej na załączonych mapach. Są to 2 obszary wyznaczone w dwóch obrębach leśnych nadleśnictwa (obręb Brudzewice oraz Opoczno). W terenie wyznaczają go słupki oddziałowe o numerach:
171A, 172-177, 199-204 (teren leśnictwa Bielawy, obręb Brudzewice);
78-104, 142-153, 178-182, 205-206 (teren leśnictwa Dęba, obręb Brudzewice);
12-21, 23-24 (teren leśnictwa Januszewice, obręb Opoczno).
 
Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (Android lub iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.
 
Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
1. Regulaminem korzystania z obszaru (W załączeniu na dole).
2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. W obszarach nadleśnictwa Opoczno drewno musisz przynieść sam.
3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link]
5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, zwłaszcza ścinka drzew. Na tych obszarach obowiązuje czasowy zakaz wstępu. Na obszarze, gdzie są prowadzone prace gospodarcze znajdują się żółte tablice ostrzegawcze z napisałem „Zakaz wstępu” ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.
6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych szukaj na stronach gmin: https://www.poswietne.pl/ oraz https://www.opoczno.pl/
7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (znajdziesz go w załączeniu) oraz przesłanie go na adres opoczno@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 
Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Karol Chajdecki, karol.chajdecki@lodz.lasy.gov.pl, tel. 887 530 340