Turystyka

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje o zasadach i regulaminach korzystania z obiektów turystyczno rekreacyjnych na terenie Nadleśnictwa Opoczno.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem LEŚNY SAVOIR-VIVRE… CZYLI JAK BEZPIECZNIE I W ZGODZIE Z PRZYRODĄ KORZYSTAĆ Z LASU.


Informacja gdzie i czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych”: np. obiektach turystycznych i edukacyjnych. 

Nadleśnictwo Opoczno dysponuje 5 miejscami ogniskowymi:

1. Wiata turystyczna przy leśniczówce Januszewice, adres leśny: (06-09-2-06-23-c), współrzędne geograficzne: Sz. geogr. 51° 23´ 22˝, Dł. geogr. 20° 14´ 24˝
2. Wiata turystyczna w Cetniu, adres leśny: (06-09-1-04-76-d), współrzędne geograficzne: Sz. geogr. 51° 30´ 52˝, Dł. geogr. 20° 17´ 46˝
3. Miejsce postoju pojazdów przy Szańcu Hubala, adres leśny: (06-09-1-01-46-m), współrzędne geograficzne: Sz. geogr. 51° 32´ 7˝, Dł. geogr. 20° 17´ 51˝
4. Miejsce postoju pojazdów przy Fryszerce, adres leśny: (06-09-1-01-68-j), współrzędne geograficzne: Sz. geogr. 51° 30´ 55˝, Dł. geogr. 20° 15´ 46˝
5. Wiata turystyczna przy pomniku leśniczówka Bielawy, adres leśny: (06-09-1-03-137-d), współrzędne geograficzne: Sz. geogr. 51° 30´ 20˝, Dł. geogr. 20° 21´ 49˝