Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Bogatą fauna Nadleśnictwa Opoczno reprezentuje wiele gatunków zwierząt.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Na terenie Nadleśnictwa leży w całości bądź częściowo 19 obwodów łowieckich. Obwody łowieckie leżące w przeważającej części powierzchni w granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa, są obecnie dzierżawione przez 8 Kół Łowieckich, a gospodarka łowiecka jest tu nadzorowana przez Nadleśnictwo. Na terenie Nadleśnictwa leży także obwód łowiecki wyłączony z wydzierżawienia, stanowiący część nowo utworzonego "Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Puszczy Nadpilickiej" a zarządzany obecnie przez nadleśnictwo Smardzewice.

Główne gatunki zwierząt łownych w nadleśnictwie to: sarny, jelenie, dziki oraz (zwierzyna drobna) lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji większości zwierząt łownych systematycznie wzrasta.