Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA NADLEŚNICTWA OPOCZNO

W ponad sześćdziesięcioletniej historii nadleśnictwa można wyróżnić kilka okresów znaczonych z reguły kolejnymi rewizjami planów urządzania lasu...

 Nadleśnictwo Opoczno obejmuje swym zasięgiem resztki rozległej niegdyś Puszczy Pilickiej. W okresie zaborów wchodziła ona w większości w skład carskich lasów rządowych. Wcześniej duża część lasów, głównie na południe od Opoczna wchodziła w skład majątków prywatnych.
Nadleśnictwo Opoczno w obecnych granicach powstało 1 stycznia 1992 r. w wyniku reorganizacji polegającej na podziale czteroobrębowego Nadleśnictwa Opoczno na dwa mniejsze: Nadleśnictwo Opoczno z obrębami Brudzewice i Opoczno oraz Nadleśnictwo Smardzewice z obrębami Błogie i Smardzewice.
Po odzyskaniu niepodległości w 1923 r. utworzono Nadleśnictwo Brudzewice. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. utworzono 10 Dyrekcji Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Brudzewice weszło wówczas w granice dyrekcji radomskiej, a od 1938 r. – warszawskiej.


Zmiany administracyjne w okresie powojennym przedstawiają się następująco:


1945 r. – 30.09.1945 r.    :    Nadleśnictwa Brudzewice i Opoczno podlegają Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
       
01.10.1945 r. – 31.12.1959 r.    :    Obydwa nadleśnictwa podlegają Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (do 31.12.1950 r.), później Rejonowi Lasów Państwowych w Przysusze i Rejonowi (Wielkiemu) Lasów Państwowych w Radomiu, następnie Zarządowi Lasów Państwowych w Radomiu
       
01.01.1960 r. – 31.12.1971 r.    :    Obydwa nadleśnictwa podlegają Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Radomiu
       
01.01.1972 r. – 31.12.1991 r.    :    Nadleśnictwo Opoczno funkcjonuje jako czteroobrębowe nadleśnictwo z obrębami: Brudzewice, Błogie, Smardzewice, Opoczno (od 1 lipca 1975 r. podlegało Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Łodzi)
       
01.01.1992 r.  – nadal    :    Powstaje Nadleśnictwo Opoczno dwuobrębowe z obrębami Brudzewice i Opoczno podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.