Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Nadleśnictwo Opoczno posiada duży i różnorodny wybór obiektów gdzie można spotykać się z przyrodą.

1.   Dostępne kompleksy leśne pozostające w zarządzie i nadzorze Nadleśnictwa  Opoczno,  stanowią dobrą bazę do prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa. Edukacja prowadzona jest na obszarze następujących szczególnie cennych kompleksów leśnych:
a)    lasy Obrębu Brudzewice stanowiące zwarty kompleks leśny o pow. Około sześciu tysięcy ha ze zlokalizowanym na jego części Spalskim Parkiem Krajobrazowym  oraz planowanymi trzema rezerwatami przyrody,
b)    lasy kompleksu Januszewice będące bazą wypoczynkową dla miasta Opoczno,
c)    lasy kompleksu Białaczów z leżącym na ich terenie częściowym rezerwatem  przyrody  „Białaczów",
d)    lasy kompleksu  Sielec z leżącym na ich terenie częściowym rezerwatem
         przyrody  „ Jodły Sieleckie".


2. Przydatne do edukacji zagospodarowanie techniczne
Dla turystów nadleśnictwo utrzymuje następujące urządzenia zabudowy turystycznej:
Pole biwakowe przy tzw. „Szańcu Hubala" (obręb Brudzewice, oddział 46 m) gdzie znajdują się:
a)    zadaszenia         - szt. 3
b)    stoły                   - szt. 6
c)    ławy                   - szt 10
d)    krąg ogniskowy - szt. 1  
Miejsce biwakowania (obręb Brudzewice, oddział 68 j)  znajduje się tu:
a)    zadaszenie         - szt. 2
b)    stoły                   - szt. 2
c)    ławy                   - szt.6
d)    stół z pnia          - szt.1
e)    fotele z pnia       - szt 4
f)    krąg ogniskowy - szt.1
Miejsce postoju pojazdów  (obręb Brudzewice, oddział 70b) z urządzeniami:
a)    zadaszenie         - szt. 1  
b)    stół z bala          - szt. 1
c)     ławy                 - szt. 2
d)    stół z pnia          - szt. 1
e)    fotele z pnia       - szt. 4
f)    krąg ogniskowy - szt. 1

Szkółka leśna (obręb Opoczno, oddział 2) w Bukowcu  
 
- Obręb Opoczno – oddz.120 d – Stanica Harcerska, gospodarzem jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Opocznie – baza noclegowa, stołówka, zadaszenia, kręgi ogniskowe
 
Miejsca historyczne to:
- obręb Brudzewice - oddz. 46 m – pomnik „Szaniec" upamiętniający miejsce śmierci majora Hubala
- obręb Opoczno - oddz. 132 g - pomnik upamiętniający miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej
 
W kompleksach leśnych nadleśnictwa nie ma pobytowych ośrodków wypoczynkowych (najbliższe znajdują się w Inowłodzu i nad Zalewem Sulejowskim). Natomiast budownictwo letniskowe koncentruje się wokół sztucznego zbiornika wodnego „Miedzna", oraz na obszarach nadpilicznych – Wólka Kuligowska, Fryszerka, Ponikła.
W związku z powyższym na omawianym obszarze rozwija się turystyka piesza, rowerowa oraz zmotoryzowana. Poniżej przedstawiono ogólny przebieg szlaków pieszych, wodnych, rowerowych i tras dla zmotoryzowanych turystów.
-   Znakowane piesze szlaki turystyczne – istniejące
•    czerwony szlak turystyczny, tzw. szlak partyzancki (od Radomska do Brudzewic). W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Opoczno przebiega od Inowłodza przez Fryszerkę, Anielin z tzw. „Szańcem Hubala", Studziannę-Poświętne, Małoszyce do Brudzewic.
•    niebieski szlak turystyczny przebiegający tylko przez niewielki fragment terytorialnego zasięgu nadleśnictwa – przebiega od rezerwatu Diabla Góra do Sulejowa (przy oddziałach 241-242 w obrębie Opoczno).
-  Trasy wycieczkowe dla turystów zmotoryzowanych
•    trasa (niebieska) – 57 km: Sulejów – Taraska – Niewierszyn –Sieczka –Dąbrowa n/Czarną – Jaksonek – Wójcin – Paradyż – Miedzna Murowana – Wąglany – Opoczno.
•    trasa (zielona) - 69 km: Inowłódz – Fryszerka – Studzianna-Poświętne –Ossa -  Drzewica – Radzice Duże – Zameczek – Opoczno – Dęborzeczka – Inowłódz.
-  Szlaki kajakowe
•    szlak kajakowy z biegiem Pilicy.