Wydawca treści Wydawca treści

Unormowania prawne

Poniżej zamieszczamy unormowania prawne które zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w latach 2018 - 2021.

 

Unormowania prawne obowiązujące Wykonawcę do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zamówienia na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w 2022 roku znajdują się pod poniższym odnośnikiem.

Unormowania obowiązujące na 2022 rok