Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Rzecznikiem prasowym odpowiedzialnym za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Karol Chajdecki
Referent w dziale gospodarki leśnej
tel. 887 530 340
E-mai: karol.chajdecki@lodz.lasy.gov.pl

 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi są:

 


Patrycja Szustakowska
Specjalista ds. promocji, mediów i edukacji
Tel.: 724 722 249
E-mail: p.szustakowska@lodz.lasy.gov.pl

Alicja Sitek
Referent ds. promocji, mediów i edukacji
Tel.: 724 722 208
E-mail: alicja.sitek@lodz.lasy.gov.pl