KONTAKT KONTAKT

Siedziba NADLEŚNICTWO OPOCZNO
NADLEŚNICTWO OPOCZNO
44-755-18-70
44-755-18-90

SITOWA 15
26-300 OPOCZNO 

Elektroniczna skrzynka podawcza - /pgl_lp_0609/SkrytkaESP

NADLEŚNICZY
KRZYSZTOF SZTARK
44-755-18-70
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
WALDEMAR ROGULSKI
44-755-18-70
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ANNA GŁUSZEK
44-755-18-70
INŻYNIER NADZORU
WOJCIECH OTRĘBSKI
44-755-18-70

DZIAŁ KADR

Bożena Bielecka
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 44-755-18-70

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Agnieszka Gruszka
Starszy Specjalista SL ds.Stanu Posiadania
Tel.: 44-755-18-70
Aleksandra Kulis
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: 44-755-18-70
Piotr Serafin
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania i Sprzedaży Drewna
Tel.: 44-755-18-70
Dawid Skałban
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 44-755-18-70
Karol Chajdecki
Specjalista SL ds. edukacji i komunikacji
Tel.: 44-755-18-70
Roman Malinowski
Starszy Specjalista SL ds. Urządzania Lasu i Łowiectwa
Tel.: 44-755-18-70

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ryszard Śmigiel
Sekretarz
Tel.: 44-755-18-70
Maciej Łuszczki
Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: 44-755-18-70
Daniel Solarski
Referent
Tel.: 44-755-18-70
Anna Jakubczyk
Sekretarka
Tel.: 44-755-18-70
Jarosław Gorzałczyński
Kierowca
Tel.: 44-755-18-70

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Irena Ksyta
Starsza Księgowa ds. płacowych i obciążeń publiczno-prawnych
Tel.: 44-755-18-70
Małgorzata Stępień
Starsza księgowa ds. fakturowania sprzedaży drewna
Tel.: 44-755-18-70
Anna Banaś
Księgowa ds. rozliczeń
Tel.: 44-755-18-70

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Kamil Śmiechowski
Komendant PSL
Tel.: 44-755-18-70
Marek Białecki
Strażnik leśny
Tel.: 44-755-18-70

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyżurny
Tel.: 608 539 481, 44 755 18 70