Lista aktualności Lista aktualności

Sprzątamy lasy - Podsumowanie akcja i konkurs

Spotkaliśmy się, by wspólnie posprzątać las!

Leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno wspólnie z uczniami z lokalnych szkół w piątek 18 marca punktualnie o godzinie 10:00 w trzech leśnictwach naszego Nadleśnictwa tj. Dęba, Januszewice oraz Białaczów uczestniczyli w akcji sprzątania lasów. 

Akcja zgromadziła ponad 110 uczestników (dzieci, młodzież i dorosłych, w tym pracowników LP), którzy zebrali ponad 130 worków śmieci (60L), kilkanaście opon samochodowych oraz kilka elektrośmieci (w tym 2 telewizory) na powierzchni blisko 15 hektarów.

Celem akcji było propagowanie oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska. Las jest naszym wspólnym dobrem. Niestety śmieci w lesie to powszechny problem, dlatego pragniemy, aby poprzez udział w akcji wzbudzić potrzebę dbania o ład i porządek w lasach.

Akcja sprzątania lasu odbyła się na terenie wszystkich 19 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie łącznie uczestniczyło 1600 osób, zebrano 1400 worków śmieci (60L) na łącznej powierzchni 2000 ha.

Wspólne sprzątanie zainaugurowało konkurs organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi pn. „Pomóżmy sprzątać nasze lasy, poznajmy ich przyrodę”.

Zaśmiecanie lasów w naszym regionie niestety znów staje się coraz większym problemem. Tej wiosny wraz z „Dziennikiem Łódzkim” chcemy zachęcić czytelników i internautów, aby wspólnymi siłami zadbać o czystość lasów, w których odpoczywamy.

Nadejście wiosny oznacza zwiększoną liczbę turystów w lasach. Niestety, część gości nie tylko w nich odpoczywa, ale też pozostawia po sobie niepożądane pamiątki: butelki, puszki, papiery czy różne plastikowe opakowania. Nadal, niestety zjawiają się też ludzie pozbawieni świadomości ekologicznej, którzy wywożą do lasu śmieci ze swoich gospodarstw domowych, tworząc dzikie wysypiska. Zalegające odpady nie tylko niszczą wspaniałe leśne krajobrazy i zniechęcają do wypoczynku na łonie natury, ale są też niebezpieczne dla gleby, roślin i zwierząt żyjących w lasach oraz dla człowieka.

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • odwiedzić lasy znajdujące się na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi,
  • posprzątać wybrane miejsce lub trasę wycieczki,
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie przesłać dwa zdjęcia przestawiające uczestników konkursu oraz miejsce w lesie przed sprzątaniem i po sprzątaniu lub jeśli uczestnicy sprzątali śmieci na całej trasie wycieczki zdjęcie przedstawiające uczestników ze wszystkimi zebranymi śmieciami,
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie podać lokalizację leśną, w której uczestnicy zebrali śmieci i zrobili zdjęcia,
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Dlaczego warto dbać o czystość lasów?”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • Za zgodą przedstawicieli ustawowych dzieci do 18 roku życia wraz rodzicami lub opiekunami prawnymi zamieszkującymi na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali jego treść. Jeżeli w którymkolwiek z punktów regulaminu mowa o zgodzie to w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę tą udziela rodzic lub opiekun prawny.
  • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali jego treść. W przypadku zgłoszenia kilku osób pełnoletnich prosimy w formularzu zgłaszać każda osobę indywidualnie.

NAGRODY

Autorzy sześciu najciekawszych zdjęć i odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzymają nagrody w postaci:

1. miejsce - hulajnoga elektryczna

2. miejsce - hulajnoga elektryczna

3. miejsce - hulajnoga elektryczna

Formularz i regulamin konkursu dostępny na stronie: https://dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 21.03.2022 r. do 09.05.2022 r. do godz. 23.59.