Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ogromnym zagrożeniem dla lasu jest ogień. Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej. W nadleśnictwach akcja przeciwpożarowa trwa od wiosny aż do jesieni. W okresie zagrożenia leśnicy pełnią codzienne dyżury przeciwpożarowe w leśnictwach, a Punkt Alarmowo-Dyspozycyjnym w siedzibie nadleśnictwa jest czynny od rana do wieczora. W celu wczesnego wykrycia zarzewi ognia i dymu, każdy obszar leśny w naszym kraju obserwowany jest za pomocą specjalistycznych kamer, zamontowanych na dostrzegalniach przeciwpożarowych.
 
Dwa razy dziennie o godz. 9 i 13, leśnicy zbierają dane dotyczące wilgotności ściółki, temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5m i wilgotności względnej powietrza oraz sumy opadu atmosferycznego z ostatnich 24 godzin. Wszystko po to, aby na bieżąco określać stopień zagrożenia pożarowego lasu.
 
Obecnie notujemy drugi i trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Ze względu na obecną falę upałów oraz bardzo niską wilgotność ściółki, Nadleśnictwo Opoczno zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z obszarów leśnych. .
 
Odpowiedzialne, obywatelskie zachowanie w znaczącym stopniu może ograniczyć możliwość powstania pożaru. Większość z nich niestety jest spowodowana czynnikiem ludzkim. 
 
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
 
Szczególną uwagę zwróćmy na samochody, zaparkowane w prawidłowy sposób, umożliwiający przejazd jednostek gaśniczych. Również one mogą stać się wektorem pożaru, w przypadku gdy rozgrzane zaparujemy wśród traw. Bezpiecznym miejscem jest parking leśny, oznakowany i zabezpieczony pasami przeciwpożarowymi. 
 
Widząc zagrożenie, zadymienie, pożar należy powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numery alarmowe: 112 lub 998.
 
Życzymy Wam udanych wycieczek po lesie i bardzo prosimy o Waszą ostrożność oraz czujność!