Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W/G PROWIZORIUM PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO NA  2017 ROK.

Informację sporządzono na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).