Lista aktualności Lista aktualności

Dokarmianie zwierząt leśnych

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To świetna okazja na przybliżenie tematu i uświadomienie czym jest właściwe dokarmianie dzikich zwierząt.
Dokarmianie zwierzyny leśnej kojarzy nam się głównie z dzikami oraz ssakami z rodziny jeleniowatych. Wśród leśnej fauny na terenie Nadleśnictwa Opoczno spotkać można m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki. Występują również gatunki chronione m.in. bobry oraz wilki.  
Nadleśnictwo Opoczno nadzoruje gospodarkę łowiecką na 10 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich. Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie: dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę, po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, jeżeli działanie to nie stwarza zagrożenia epizootycznego. Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ASF oraz przyglądając się mapie zasięgu obszarów objętych restrykcjami. Nadleśnictwo Opoczno znajduje się w obszarze strefy żółtej oraz czerwonej. Gminy: Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim znajdujące się w strefie czerwonej, objętej ograniczenia, natomiast gminy: Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim znajdują się w strefie żółtej, obszarze ochronnym (stan na dzień 10.02.2021r.). Mając na uwadze powyższe informacje nie powinno się dokarmiać dzików, aby nie powodować powiększania ich populacji. 

Sposobów na zapewnienie zwierzynie leśnej pokarmu w okresie zimowym jest kilka i nie musi to zawsze oznaczać wykładanie gotowej karmy. My leśnicy na etapie zakładania upraw wprowadzamy gatunki drzew i krzewów leśnych zapewniających pokarm i schronienie dla zwierząt. Do tych gatunków należą m.in.: Wiśnia wonna (Prunus mahaleb), Czereśnia ptasia (Prunus avium), Grusza pospolita (Pyrus communis), Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), Jabłoń dzika (Malus sylvestris), Kalina koralowa (Viburnum opulus). Oprócz zakładanych upraw, leśnicy dbają o granicę między lasem,  a otwartą przestrzenią np. polem. To właśnie w tych miejscach tworzy się tzw. ekotony. Ekoton to nic innego jak strefa przejściowa, łagodząca różnice między różnymi biocenozami. Charakteryzuje się złożoną strukturą, bogatym składem gatunkowym, który stanowi leśną stołówkę dla zwierząt.
Poza tym podczas prac leśnych pozostawiana jest część drzew (np. osika, wierzba) do spałowania, czyli ogryzania kory przez zwierzęta, np. jelenie i daniele.

Pamiętajmy, dokarmianie zwierząt leśnych powinno odbywać się tylko  w warunkach ekstremalnych, gdzie silny mróz utrzymuje się przez dłuższy czas, a gruba pokrywa śnieżna uniemożliwia pobranie zwierzynie naturalnego pokarmu. I należy kontynuować do czasu, aż warunki atmosferyczne umożliwią zwierzętom znalezienie pokarmu w naturze. Dokarmiając zwierzęta leśne nie możemy przyczyniać się do uzależnienia zwierząt od człowieka, a tym samym oswajać ich. Nie zapomnijmy, że są to dzikie zwierzęta, które powinny same poszukiwać pożywienia, a także unikać kontaktów z człowiekiem.
Ponadto wszelkie dokarmianie zwierzyny na terenach leśnym powinniśmy  prowadzić w porozumieniu z leśniczym lub łowczym z kola łowieckiego.